Welkom in de IJzertijd

Welkom op deze site over het dagelijkse leven in de IJzertijd.

Paulus1

Je kinderverjaardag vieren op de IJzertijdboerderij Dongen?

Leuke workshops voor jong en oud?

Dat kan! Voor meer info zie de site:  http://www.ijzertijdboerderij.nl

                     

            

schilderij

Ook dit jaar is het graanakkertje weer ingezaaid en hopelijk kunnen we over een paar maanden weer genieten van deze kleurenpracht.

 

 

Op deze web-log zijn o.a. technieken en ambachten te vinden uit het verre verleden. Centraal in deze web-log staat de IJzertijdboerderij te Dongen (N.B)

 

Mocht U zelf een bijdrage aan deze web-log willen geven, ideeën, op of aanmerkingen hebben dan verneem ik die graag. Hopelijk ontstaat zo een blog voor en door iedereen die zich interesseert over het vroegere ( prehistorische) leven.

Impressie van een ijzertijdlandschap. Afbeelding Ulco Glimmerveen www.ulco-art.nl

Impressie van een ijzertijdlandschap. Afbeelding Ulco Glimmerveen http://www.ulco-art.nl

 

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Van maand tot maand 2018 – 2019

Weer een begin van een nieuw seizoen van deze rubriek. Wat gebeurd er allemaal op en rond ons erf. Komend jaar gaan er een paar belangrijke zaken spelen. Hoe komt de nieuwe weg tussen Dongen en Oosterhout nu precies te liggen, en heeft dit ook nog consequenties  voor ons erf? Bestuurlijk staan we ook nog niet zo sterk en hopelijk dat IMG_1464.JPGwe binnenkort een voltallig bestuur kunnen verwezenlijken. Ook op het erf zijn we druk bezig met restauratie van de boerderij een grote klus die de nodige inspanning van de vrijwilligers zal gaan vragen. En uiteraard hebben we de wens voor een nieuw entree gebouw, een ‘modern gebouw’ met een meerwaarde voor onze vrijwilligers maar ook voor onze bezoekers. Nee de ‘IJzertijd’ staat zeker niet stil, nog uitdagingen genoeg om ons erf nog meer uitstraling te kunnen geven. Momenteel is het hartje winter en ligt het erf er ‘doods’ bij. Een koude wind en temperaturen onder nul overdag. Het lemen van de wanden en ander (grond)werk kan niet uitgevoerd worden. Het erf oogt nu nog wat rommelig met niet ‘IJzertijdse zaken’ maar over een maandje zijn we weer ingericht voor de openstelling, en hopelijk wordt het een ‘warm jaar’ waarin we weer vele bezoekers kunnen laten genieten van de IJzertijd!!!

 

11-03-2018

Zo’n 2 maanden geleden teisterde een zeer zware storm over Nederland. Vele (zwakke) bomen waren niet opgewassen tegen dit natuurgeweld. Zo ook een paar hele forse

boomstamput

Boomstamput in spé……

populieren die het moesten ontgelden. Bij nader inzien waren deze bomen gedeeltelijk hol van binnen wat dan ook hun ‘zwakte’ verklaarde. Via een vrijwilliger kwam dit ons ten gehoren en zo konden we op een zaterdagochtend deze stammen gaan ophalen. Helaas lukte het niet om de stam in het geheel mee te nemen en een moderne kettingzaag splitste deze boom in 2 helften. En zo zijn we op het erf dus een maar hele mooie  holle stammen ‘rijker’ met zo’n doorsnee van meer dan 60 cm. Bedoeling is dat deze een mooie plaats gaan krijgen bij de waterput om zo de bezoekers wat meer te vertellen over de boomstamputten die soms bij opgravingen worden terug gevonden. Oké het is dan wel geen eik  en hebben we zelf weinig aan de ‘uitholling’ hoeven te doen maar het zal zeer zeker een  aankleding zijn van het erf.

31-03-2018

De laatste werkzaterdag voor de openstelling en er ligt/lag nog werk genoeg. Van de week nog een lading wilg binnen gekregen en deze moet dus nog verwerkt worden tot stookhout. De akker is ingezaaid met graan met de bekende ‘akker onkruidbloemen’, dus laat de lente nu maar komen. Ook aan de afdaken werd nog druk gewerkt, met het opnieuw inrichten en al die andere dingen meer. Meevallers zitten vaak in een klein hoekje. Zo was een loonwerker bezig op zijn akker om wit zand te verplaatsen. Een vraagje aan deze beste man en zo konden we ons ‘strandje’met zo’n 3 m3  wit zand weer in orde brengen. Loonbedrijf Beenakkers uit Oosteind harte dank hiervoor!!!

IMG_1534

07-04-2018

Onder een stralende zon en met zo’n 20 graden C. ging de poort voor de eerste zaterdagopenstelling weer open. Tientallen bezoekers mochten we weer verwelkomen die het dagelijkse leven in de  ‘IJzertijd’ van zo’n 28oo jaar geleden konden aanschouwen. En er was weer genoeg te zien voor jong en oud. Ook werd er nog en ritueel uitgevoerd bij de heilige eik en nu maar hopen dat de ‘Goden’ ons goed gezind zijn zodat we weer een mooi seizoen  wordt.

 

29-04-2018

Deze zondag een bezoekje gebracht aan Erve Emme in Zutphen.  In vele opzichten hebben we als erf veel met elkaar gemeen in alle opzichten…….en problemen. Wat wel duidelijk is geworden is dat we veel meer moeten gaan ‘netwerken’.  En ook belangrijk dat we afzonderlijk als erf niet het wiel op nieuw moeten gaan uitvinden. Het was een zeer nuttig bezoek en we moeten vast en zeker als ‘erven’ eens vaker bij elkaar over de vloer komen om over de ‘alledaagse’  problemen te bepraten……..

Erve Emme.JPG

05-05-2018

Momenteel zijn we druk doende om de boerderij te restaureren. Alle wand en dakvoetpalen moeten vervangen gaan worden. Een karweitje dat dus de nodige tijd in levensboombeslag zal gaan nemen. In ieder geval zijn al enkele wand en dakvoetpalen vervangen en na het vlechtwerk zijn er dus ook al wanden geleemd. Op één van de wanden is met de leem een mooie levensboom geboetseerd. De levensboom staat symbool voor wijsheid, bescherming, kracht, overvloed, schoonheid, en verlossing. Ook is de levensboom natuurlijk een symbool voor het leven zelf. Met zijn wortels in de aarde heeft hij contact met de onderwereld. Met zijn takken reikt hij naar de hemel………….

 

19-05-2018

Onze eerste themadag van dit jaar, Alle ovens spreken. Helaas viel het bezoekersaantal wat tegen maar de bezoekers die we mochten ontvangen hebben zichtbaar genoten van laagovendeze dag. En uiteraard was er weer veel te zien en te doen voor jong en oud. Één van de ovens die werd gestookt was de laagoven waar met behulp van ijzeroer en houtskool ‘wolf'(ruw ijzer) wordt verkregen.  Altijd een spectaculair beeld hoe deze oven na uren gestookt te zijn geweest, gesloopt moet worden om de ‘wolf’ eruit te halen.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Prehistorische pottenbakkersoven en het maken hiervan

Echte pottenbakkersovens’ vinden we pas heel laat terug in de prehistorie. De meeste dateren dus van eind de IJzertijd begin Romeinse tijd. In Nederland zijn er trouwens ook niet zoveel terug gevonden. In omliggende landen zijn er dus wel meer ovens terug gevonden uit deze periode die een goed beeld geven hoe deze zijn opgebouwd en zijn uitgevoerd. ( zie de bijdrage: bouw van en Romeinse pottenbakkersoven) Archeologisch is het ook zo dat veel van deze ovens ‘bovengronds’ worden opgebouwd wat dan ook meteen de verklaring kan zijn dat we er zo weinig van terug vinden omdat ze geen enkel spoor, als een brandplek in de grond nalaten. In deze bijdrage worden wat gereconstrueerde ovens besproken zoals deze zijn gebouwd in (buitenlandse) openluchtmuseums. In principe kunnen we deze ovens dan verdelen in 2 soorten type’s,

Marle.jpg

Twee verschillende type’s pottenbakkersovens onder één afdak. Frankrijk, Marle

een met een ovenrooster (lochtenne) waarop het te bakken goed staat en het type oven waarbij het bakgoed op een verhoging staat. Belangrijk is natuurlijk om een zo’n hoog mogelijk temperatuur te kunnen behalen en dit kunnen we op verschillende manieren bereiken. Natuurlijk is het goed stoken van  droog hout de basis. Ook de uitvoering/model van de oven speelt een grote rol. Hoe hoog is de schoorsteen en hoe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pottenbakkersoven zonder vloerrooster. Denemarken, Bredsten

lang is de  vuurgang/stookgat?  Allemaal  dingen die het goed stoken van zo’n oven beïnvloeden. Belangrijk is ook dat de warmte ‘vast ‘wordt gehouden en dan denken we aan ‘isolatie’. En als isolatie kunnen verschillende materialen en uitvoeringen worden toegepast. Als isolatie kunnen we o.a. denken aan heel droog zand maar uiteraard ook om heel veel strooi te gebruiken in het leemmengsel wat we gebruiken om de oven te bouwen. We kunnen ook denken aan een ‘dubbele wand’ waarbij dus de lucht als isolator werkt. Uiteraard valt er heel veel te experimenteren met het bouwen en stoken van deze pottenbakkersoven. Hieronder dus korte beschrijving hoe zo’n oven gemaakt kan worden.

Graaf een cirkel uit met een diameter van ongeveer 1.20 meter en 40 cm diep. Maak nu een fundering  en volg hierbij de buitenkant van de cirkel en maak deze ongeveer 20 cm breed. Laat wel een opening in deze cirkel van ongeveer 30 cm  breedte  en een hoogte van 20 cm, want dit wordt het latere stookgat/kanaal. De hoogte wordt ongeveer 40 cm dus gelijk met het maaiveld. Maak  in het midden ook een pilaar met een doorsnee van

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pottenbakkersoven met een vloerplaat. Frankrijk, Samara

ongeveer 15 cm en een hoogte van 40 cm.  Vul nu dit alles op met wit zand tot de bovenkant van de funderingen  en druk dit voorzichtig aan.  Bedek de bovenkant met wat grote bladeren zoals van weegbree, groot hoefblad of smeerwortel. Steek nu zo’n  30 / 40 stokken met een diameter van ongeveer 2 cm loodrecht in het witte zand. Stort nu een laag met leem/stro van ongeveer 5 cm dik. Verwerk nu in deze laag wilgentakken

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pottenbakkersoven in aanbouw. Denemarken,Lejre

van ongeveer 1 cm dik. Leg deze ongeveer 10 cm uit elkaar en doe dit haaks op elkaar. Stort hierop weer zo’n 5 cm leem/stro. Deze wilgentakjes hebben dus de functie van ‘betonijzer’ en is vooral van belang voor het verstevigen van deze vloerplaat. Als de oven in gebruik zal zijn genomen zullen deze takken verbranden maar de dan gebakken

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pottenbakkersoven met een vloerrooster. Denemarken,  Bredsten

vloerplaat zal als het goed is stevig genoeg zijn waarbij de pilaar in het midden deze vloerplaat extra ondersteunt. Na een paar dagen kunnen we voorzichtig  de 30 stokjes uit de vloerplaat verwijderen.  De opbouw van de koepel kan op verschillende manieren gebeuren. Als eerste kan een frame van wilgen takken worden gemaakt waarbij deze takken dan als ‘ondersteuning’ dienen bij de opbouw van deze oven. Nu kan dus met een leemmengsel de koepel worden opgebouwd die een wanddikte krijgt van ongeveer 10 cm. Een andere manier is om met ‘broodjes’ van leem te werken die een afmeting hebben van ongeveer 15/20cm x 10cm x 5 cm. Deze broodjes dus stapelen tot een mooie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maquette doorsnee pottenbakkersoven zonder vloerrooster. Duitsland, Hermsdorf.

Düppel2.jpg

De bouw van zo’n oven als boven. Deze ovens werden vaak op een hellend vlak gebouwd. Door deze constructie verkreeg men een natuurlijke trek door de oven. Duitsland, Hermsdorf

koepel met een hoogte van ongeveer 80 cm. Besmeer de binnen en buiten kant aan met het zelfde leemengesel. Laat aan de bovenkant een opening over van ongeveer 20 cm. Eventueel kan hierop ook nog een schoorsteentje gemaakt worden voor een betere trek/ verbranding in de oven.  Uiteraard moet er een opening open gelaten worden in de wand waardoor het bakgoed in de oven geplaatst kan worden. Stem deze opening op de grootte van het te bakken bakgoed af. Als de oven voldoende gedroogd is kan het witte zand onder de vloerplaat voorzichtig verwijderd worden. De bladeren hebben dus de afscheiding gevorm tussen het witte zand en het vloerrooster. Als laatste moet nu een stookkanaal/gang gemaakt worden die aansluit aan de oven, inwendig heeft deze dus een breedte van 30 cm en een hoogte van 20 cm en een lengte van 50 cm.  Uiteraard moet er ook nog een ‘laaddeur’ gemaakt worden die precies past in de opening van de oven.  In principe is de over nu klaar voor gebruik. Maar stook hem eerst altijd zonder bakgoed om te kijken hoe de oven zich houdt en om alle vocht uit de oven te stoken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doorsnee van een zogenaamde ‘Hodde pottenbakkersoven’. Denemarken, Lejre

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De ‘Hodde pottenbakkersoven’. Denemarken, Lejre . Deze oven wordt vanaf boven ‘geladen’.

Zie verder:  https://nl.pinterest.com/pin/364439794828268666/

 

 

Geplaatst in Prehistorische pottenbakkersoven en het maken hiervan., Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vitsen en lemen van wanden

De oorsprong van het vitsen vinden we al vroeg terug in de prehistorie. Maar wat is vitsen nu eigenlijk? Vitsen is in feite niet meer dan het vlechten met hout in een bepaald IMG_0920vlak zodat er een raamwerk ontstaat met spijlen. Viltsen doe je in twee richtingen die loodrecht op elkaar staan. De verticale stokken worden in het vakjargon de stikstokken genoemd en hiertussen, de horizontale takken waarmee we dus echt ‘vlechten’ de vitsroede. Voor de vitsroede wordt soepel hout gebruikt dat makkelijk is om te vlechten zoals wilg en hazelaar. Twee á driejarig takken met een diameter van zo’n 2 centimeter zijn ideaal.  Eventueel kunnen ook dikkere takken gebruikt worden en kunnen deze gekliefd of met een haalmes bewerkt worden tot een geschikte dikte. Voor de stikstokken kunnen we dezelfde houtsoort gebruiken of van een betere soort hout zoals die van de eik. Deze stikstokken moeten alleen wat zwaarder in uitvoering zijn omdat deze niet te veel OLYMPUS DIGITAL CAMERAmogen buigen en zo de stijfheid van de wand mede bepalen, zo’n 3 tot 4 centimeter is de ideale maat. De bovenkant en de onderkant worden wat aangepunt en in de voorgeboorde gaten van het raamwerk aangebracht. De afstand tussen deze stikstoffen bedraagt zo’n 40 cm. Na het aanbrengen kan het eigenlijke vitswerk beginnen. Het vlechten wordt om en om gedaan tot dat heel het raamwerk voorzien is van vlechtwerk. Tussen de vitsen mag onderling gerust wat speling zitten. Nu kan het eigenlijke stuc werk met leem gaan beginnen. De samenstelling van dit stuc-leem heeft door de duizenden jaren heen zich ontwikkeld tot een uitgekiende samenstelling. In de prehistorie zal dit een eenvoudig mengsel zijn geweest van leem, stro en water. (eventueel wat gemagerd met wit zand) Dit alles wordt op een flinke leren lap met de hand of de voeten gekneed tot een homogene substanties. Het stro heeft  in dit alles bepaalde functies, we moeten het zien als het ‘beton ijzer’. Beste lengte om het door de leem te mengen is zo’n 10 tot 40 cm. Stro zorgt ook voor een hogere binding met de leemmassa en beïnvloed ook een  positieve  krimpfactor. Maar stro heeft ook een hele hoge isolatie waarde. Een echt prehistorisch ‘leemrecept’ is moeilijk te geven. Al doende leert men de juiste samenstelling en de juiste ‘natheid’ zodat de leem goed is te gebruiken.

Vitsen

De leem wordt aan twee kanten aangebracht. In de hand wordt een flinke klomp leem wat gekneed en dan krachtig tegen het vitswerk gegooid waardoor het diep door de mazen van het vlechtwerk dringt. De leem moet dus heel goed elastisch zijn.  Doe dit dus vanaf 2 kanten en duw de leem daarna nog eens hard aan. Hierna kunnen we de wand gladstrijken met de hand of met een plankje. De ontstane wand moet toch wel minimaal een dikte hebben van zo’n 15 cm. Afhankelijk van verschillende factoren zal de wand binnen enkele weken of maanden zijn opgedroogd. Het ontstaan van scheuren is moeilijk te voorkomen maar deze kunnen weer makkelijk worden opgestopt met een leemmengsel zoals we hebben gebruikt. Grootse vijand van zo’n wand is wel water, als het dak dus genoeg overschot heeft zodat het niet nat kan worden dan zal zo’n wand levenslang mee kunnen gaan zonder al te veel onderhoud aan te hebben. Boven geschreven methode is dus de ‘prehistorische’ het echte ‘stucwerk’ zoals toegepast bij de vele vakwerkhuizen verreist vakkennis. Het te gebruiken stucleem wat hiervoor wordt gebruikt is een samenstelling van  het basismateriaal leem, vermengd met kalk, stro, paardenurine, organisch materiaal en water. Wie veel meer over vitsen en lemen te weten wil komen moet zeker het boekje van Vitsen @Lemen van  openluchtmuseum Bokrijk eens lezen.

IMG_0918.JPG

Opbouw van een wand zoals te zien is tegenover ons erf bij de ‘Vlaamsche schuur’. Duidelijke zijn de verschillende werkfase’s hierin te bewonderen zoals deze werden toegepast in de 19de eeuw.

Geplaatst in Uncategorized, Vitsen en lemen van wanden | Een reactie plaatsen

Bezem/heksenbezem maken

Werden in de IJzertijd al bezems gebruikt en hoe zagen deze eruit? Archeologisch gezien gaan we nu dus op glad ijs bevinden.  Maar aannemelijk is toch wel dat er in die tijd ook IMG_9386af en toe grote schoonmaak werd gehouden en daar is dan een bezem wel een heel nuttig hulpmiddel. Voor de twijgen kunnen verschillende houtsoorten worden gebruikt zoals brem, heide, wilg en niet te vergeten de twijgen van berk. Wat de berk betreft is twee jarige ‘opschot’ ideaal. Op zich is het niet zo moeilijk om een bezem te maken, gebruik echter twijgen die door en door droog zijn. Verse twijgen zijn de slap en hebben ook het grote nadeel dat deze nog gaan krimpen zodat de steel gemakkelijk los in de bos komt te zitten. Maak van de twijgen een bos met een diameter van zo’n 12 cm. Doe in de bos ook een paar wat dikkere twijgen voor de stevigheid. (Dikte variërend van ongeveer één centimeter tot iets minder dan een halve centimeter, zo’n bos bestaat dan ongeveer uit 50 twijgen.) Hoe langer de lengte van de twijgen, hoe langer ook ze bezem mee zal gaan. IMG_9404Maar een lengte van zo’n 1 meter is ideaal. Zaag/snij de uiteinde van de twijgen af tot een ‘stomp’. Neem een stuk touw en maak een ‘mastworp’ op zo’n 30 cm van het uiteinde van de bos. Trek deze mastworp zo stevig mogelijk aan en leg er een knoop boven op. ‘Sla/ druk’ deze mastworp nu naar boven tot zo’n 5 cm van het uiteinde van de bos. Leg nu een tweede mastworp aan op deze zelfde wijze echter deze komt ongeveer 35 cm onder de eerste te liggen. Omdat de bos taps toeloopt hebben deze knopen de neiging om af te zakken. Knoop daarom aan de onderste mastworp een touwtje en zorg ervoor dat dit touwtje ook de bovenste mastworp meeneemt en borg dit touwtje aan de steel, doe dit tenminste aan 2 kanten. Als steel kunnen we het hout gebruiken van wilg of hazelaar met een doorsnede van ongeveer 2 cm. Uiteraard moet het een rechte tak zijn. Maak een punt aan de dunne zijde en sla deze midden in de bos erin. Zorg ervoor dat de steel ongeveer 5 cm voorbij de tweede mastworp komt te zitten. Voor het gebruik de bezem een dagje in de vijver laten liggen zodat de twijgen weer soepel worden. Er zorg voor dragen dat de bezem constant ‘vochtig’ blijft voor een langere levensduur en optimaal ‘ IJzertijds veeg genot’.

IMG_9411

Geplaatst in Bezem/heksenbezem maken, Uncategorized | Een reactie plaatsen

Agenda IJzertijdboerderij 2017

Ook dit jaar hebben we speciale themadagen.

 

20-05-2017.   KINDERDOEDAG.

Een dag speciaal voor de kinderen die op deze middag tal van ‘IJzertijdse doe-dingen’ kunnen uitvoeren. Een potje van klei maken, zelf vuur maken, vilten, de smid mee helpen en een speurtocht over het erf zijn slechts enkele voorbeelden.

 

05-06-2017.    VERRASSEND DONGEN.

Ook dit jaar doen we mee met ‘Verrassend Dongen’.  Op het erf worden weer diverse ambachten uitgebeeld. Uiteraard wordt ook aan de kinderen gedacht.

 

24/25-06-2017. VIKINGEN.

Altijd al meer willen weten over het leven van de Vikingen? Bezoek dan zeker één van dezer dagen ons erf. Het dagelijkse leven, hun ambachten en vechtkunst.

 

16/17-09-2017.    DE KELTEN KOMEN.

Onze weekend openstelling en dit jaar krijgen we Kelten op bezoek. Ervaar het leven van de Kelten, hun ambachten en vechtkunst. Het beloven 2 hele mooie dagen te worden met als gastgroep Desmumhnach. (zie: http://users.telenet.be/Desmumhnach/ )

 

28-10-2017. Laatste opening van dit seizoen.

De laatste openingsdag van ons seizoen. (zaterdag 28 oktober) sluiten we wel heel speciaal af. Op deze dag  kunnen kinderen onder begeleiding  een eigen zoemhout maken en beschilderen. Zoemhouten, ook wel snorrebotten  genaamd, vormen één van de oudste en geheimzinnigste muziekinstrumenten uit de oudheid. En al zijn ze heel eenvoudig van uitvoering hun oergeluiden dringen diep door. Natuurlijk kunnen ze ook nog uitgeprobeerd worden, en wie het mooiste geluid en leukst versierde snorrebot heeft gemaakt kan een mooi ‘IJzertijdse prijsje’ winnen. Maar er is nog meer te beleven, zo kunnen kinderen ook zelf nog een stokbroodje bakken.

 

Geplaatst in Agenda IJzertijdboerderij 2017, Uncategorized | Een reactie plaatsen

van maand tot maand 2017-2018

Als vanouds in maart een nieuwe start van deze rubriek. Seizoen 2017-2018 wat gaat dit ons allemaal brengen. In ieder geval wordt één ding duidelijk, en dat is dat we de komende

onderhoud smidse

Onderhoud aan de smidse

tijd vrij veel onderhoud gaan krijgen aan onze gebouwen. Momenteel zijn we bezig om de smidse geheel op te lappen. Een stevige klus en het is dan ook nog maar de vraag of we voor het seizoen dit kunnen afwerken. Jammer genoeg is onze ‘bouwploeg’ te klein om er flink de vaart erin te zetten. Maar oké we mogen toch niet mopperen en als de bezoekers met de opening nog ergens een ‘stempeltje’ zien onderstaan dan kunnen we dit ook goed verantwoorden.

 

11-03-2017

Een werkzaterdag, en er is eigenlijk nog werk genoeg te verzetten op het erf voor de opening. In ieder geval hebben we de boerderij weer helemaal ‘vernieuwd’kunnen inrichten. Ook de pottenbakkersafdak is weer bedrijfsklaar. Wat nog rest is dus de knipmuts waar we ook al druk mee aan de gang zijn. Maar in de kruidentuin ligt ook nog wel wat werk met het vlechten van nieuwe hekjes en zo zijn er nog tal van ‘doe-dingetjes’ maar voor de opening op 1 april zal het park weer als van ouds er mooi erbij liggen.

IJzertijdboerderij, inrichting 1

Inrichting IJzertijdboerderij

25-03-2017

De laatste puntjes zijn op de i gezet al is het werk op ons erf eigenlijk nooit klaar. In ieder geval is er vandaag weer veel werk verzet zodat we volgende week met een gerust hart weer de poort kunnen openen. De kruidentuin is voorzien van een nieuw hekwerk en de IMG_9244perkjes zijn ook weer zuiver gezet. Er is nog een lading wilgen gekuist zodat we ook weer voor het volgend jaar er ‘warmpjes’ bij kunnen zitten met dit stookhout. In de smidse is weer één en het ander uitgevoerd. Ons modern onderkomen is ook weer wat gekuist, en de schoolvrijwilligers hebben nog een brieving gehouden. De gebouwen zijn weer opnieuw ingericht dus de poort kan op 1 april weer wagenwijd open.

01-04-2017

Start van het nieuwe seizoen, maar eerst was er nog een gezamenlijke lunch met de vrijwilligers. En na dit alles kon dus weer de poort open voor seizoen 2017. En het was gezellig druk op het erf, met vooral veel jeugdige bezoekers. En als vanouds had onze pottenbakker zijn handjes vol met deze jeugd om de ‘fijne kneepjes’ van zijn ambacht over te brengen. In ieder geval weer een mooie start van het nieuwe seizoen.

pottenbakker

08-04-2017

De Stichting IJzertijdboerderij heeft met vele andere organisaties deel  genomen om het Dongense publiek bekend maken met de waarde van de natuur in het Blik en de IMG_9436Duiventoren. Dit alles heeft te maken met de ontwikkelingen rond de N629. Het erf was gedeeltelijk gratis toegankelijk waar we ons zelf hebben gepresenteerd.  Rondom de ‘Heilige Eik’  konden ze dus kennis maken met de Stichting en werden er ook enkele ambachten uitgebeeld. Een zonovergoten dag waar dus bij de verschillende organisaties in het gebied veel was te zien.

18-05-2017

Soms gebeuren en ‘rare dingen’ op ons erf. Zo ook met deze haan die plots op ons erf is haanverschenen. Regelmatig laat hij zijn gekraai horen. Natuurlijk is het gekraai in de vroege ochtend in een woonbuurt niet iets om de buren blij mee te maken, dus waarschijnlijk is hij daarom van de hand gedaan en bij ons op het erf ‘gedumpt’. Helaas maken kippen in de vroege IJzertijd nog geen deel van de boerenhaven dus we zoeken nog een mooie plek voor dit haantje. Het valt ons toch al mee dat hij het zolang  blijft rond scharrelen op ons erf want ook Lowieke de vos scharrelt regelmatig hier rond.

20-05-2017

Onze eerste themadag van het seizoen was zeer geslaagd, zo’n 170 bezoekers mochten IMG_9719we verwelkomen waaronder dus zeer veel kinderen want het was tenslotte ‘kinder-doe-dag.  Zo rond 12.00 uur werkte het weer niet echt mee, een fikse regenbui kon wel eens spelbreker worden want met regen worden vaak door gezinnen andere plannen gemaakt. Gelukkig klaarde het weer op en mochten we dus nog een groot aantal bezoekers ontvangen. Hierbij heel veel positieve reacties voor ons erf en natuurlijk de inzet van de vrijwilligers. Al om al een meer dan geslaagde dag………..op weg naar onze volgende themadag, de Vikingen!!

05-06-2017

En dit was Verrassend Dongen. Al om 11.00 uur konden we de eerste bezoekers ontvangen en heel de dag door bleven ze komen. Bijna 600 bezoekers, dus over belangstelling hadden we zeer zeker niet te klagen. Uiteraard waren de weersomstandigheden ideaal om de diverse evenementen in Dongen te bezoeken. En in Dongen was dit dan ook goed te merken door het vele ‘fietsverkeer’. In ieder geval een zeer geslaagde dag die mogelijk ook nog wat nieuwe vrijwilligers hebben opgeleverd.

IMG_9861

26-06-2017

De wekenlange droge periode werd net op deze zaterdag verstoord door een miezerige regentje. Ervaring  uit het verleden heeft geleerd dat dit nooit goed is voor grote bezoekersaantallen. Gelukkig was het weer de zondag een heel stuk beter en dat was dan ook meteen te merken aan de grote bezoekersaantallen. Weer een mooi Vikingweekendje dus achter de rug waarbij de bezoekers konden genieten van de optredens en ambachten van onze gastbezoekers.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

05-07-2017

Soms kunnen de mensen ons ook treffen ver buiten het erf. Graag werken we mee aan activiteiten die iets te maken hebben met de IJzertijd. Natuurlijk omdat we dit leuk vinden maar ook om ons zelf wat te promoten.  Zo hebben enkele vrijwilliger een steentje bijgedragen bij de opening van een ‘IJzertijdse speeltuin’ in de gemeente Oosterhout. In de wijk de Contreie is deze speeltuin te bewonderen. Hier in deze omgeving zijn vele sporen gevonden uit de prehistorie en deze speeltuin is dus min of meer een tastbare herinnering hieraan. Onze priesteres hebben de Goden bedankt, dat ze nu hier weer kunnen wonen en spelen. Tja een hele mooie speeltuin, met een knipscheer naar onze gemeente. Gemeente Dongen wordt eens wakker had zoiets ook niet bij ons een aanwinst kunnen zijn!!!!.  Nee de Dongense IJzertijdboer die ploegde (ploeterde)  maar voort en voort………………….

opening.jpg

20-07-2017

Er zijn van die ‘werkjes’ of projecten die je eigenlijk niet op de zaterdagmiddag kunt uitvoeren omdat ze te lang duren of omdat je niet je volle aandacht erop kunt richten. Dit jaar is voor de 2de keer daarom de ‘week van Wim’ gehouden. Gedachte daarbij is dus dat er gedurende een paar dagen volop geëxperimenteerd kan worden. Ook dit jaar zijn er dus weer verschillende projecten uitgevoerd zoals kaas en zeep maken, is er een experimentele brons oven gemaakt en nog tal van andere  activiteiten hebben er plaats gevonden. Uiteraard zijn er ook ‘gewone dagelijkse IJzertijdwerkjes’ uitgevoerd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

weven

 

09-08-2017

De man van TollundNet terug van vakantie en dit jaar weer verschillende prehistorische parken en museums aangedaan in Denemarken. Één van die museums was het Silkeborg Museum die het bekendste veenlijk van de wereld herbergt. En daar lag hij dan op zijn rechterzijde met opgetrokken benen en met de armen gebogen voor het hoofd met een strop om zijn nek…….de man van Tollund. Zo’n 200 jaar v.Chr ‘geofferd’in het veen om de Goden goed te stemmen. En dan wordt je toch ff stil…..heel stil, zoiets maakt indruk op je. In ieder geval ook een hele mooie IJzertijdse tentoonstelling rondom deze vondst  die in 1950 werd gedaan in het Bjaeldskovdal

23-08-2017

foto van Stichting IJzertijdboerderij Dongen.De ijzertijd-experience 2017, 27 kinderen hadden zich ingeschreven, en zelfs de avond ervoor kwamen er nog steeds aanmeldingen binnen voor deelname maar helaas was het vol. Voor de deelnemers is het weer een hele mooie dag geworden, maar ook voor de vrijwilligers die de kinderen begeleide. Bij aankomst kregen ze eerst het verhaal over de ijzertijd te horen. Van de priesteres kregen ze allemaal een ijzertijd-naam waar ze de rest van de dag mee aangesproken zouden worden, hierna mochten ze zich gaan verdiepen in de activiteiten die ze na de lunch zouden gaan volgen.  Ze konden o.a. kiezen uit vilten, broodbakken, pijl en boog schieten, hout hakken, smeden en archeologie. Na de lunch ging iedereen aan de gang met de dingen die hij graag wilden doen, aan het eind van de middag was er dan nog het afsluitings-ritueel, waarna de ouders de kinderen weer mochten meenemen, een geweldig mooie dag, zeker voor herhaling vatbaar.

31-08-2017

Vele handen maken licht werk. Vanavond met zo’n 3 man bezig geweest om één kant van hutkomde hutkom te voorzien van een grasdak. En het geheel krijgt dan meteen een ander gezicht. Nu nog over een tijdje wat vetplantjes ertussen zetten en dan mag dit gebouwtje ook weer gezien worden. Het gebouwtje zelf zal dienst gaan doen als opslagruimte  voor de smeden en zo komt er toch weer een mooi klein projectje klaar.

 

16/17-09-2017

Onze tweede weekendopenstelling en dit keer hadden we Desmumhnach op bezoek. kelt1Deze ‘Kelten’ beelden het leven van zo’n 2000 jaar geleden uit. En ook de jongeren konden zich aankleden als echte Kelten. Vooral de zondag was het gezellig druk op ons erf en zo kunnen we vol tevredenheid terug kijken op deze weekendopenstelling.

 

 

29-10-2017

Zoemend eind, deze dag kon de jeugd hun hart ophalen met het maken van zoemhoutjes, en vele jeugdige hebben deze dus dan ook gemaakt en uitgeprobeerd. Zoemend hebben we dus weer een seizoen afgesloten waarin veel is gebeurd. We kunnen ons nu bezig zoemend eind.jpggaan houden met die zaken waar we anders te weinig tijd voor hebben. Er staat groot onderhoud gepland aan de boerderij dat waarschijnlijk meer als een jaartje zal gaan duren maar waarbij de bezoekers volgende seizoen ook bij betrokken gaan worden. En achter de schermen wordt er ook al hard gewerkt aan het programma voor 2018. Voor dat we het weten gaan de poort weer open, en gaat de IJzertijd weer opnieuw leven op dat hele klein stukje grond dat veel vrijwilligers, schoolkinderen en de bezoekers weet de boeien!

14-10-2017

Redbad de film……..Al vroeg in de ochtend werd het heel drukjes op de zandpad bij ons erf. Deze dag zou ons erf als filmlocatie dienen voor de speelfilm ‘Redbad’. En wat daar dan allemaal bij komt kijken hebben we dus van heel dichtbij kunnen mee maken. Een hele ervaring waarvan we de resultaten op 27 juni kunnen aanschouwen wanneer de première zal gaan plaats vinden. Sommige van de eigen vrijwilligers hebben ook deel uit gemaakt van de figuranten. We zijn benieuwd…………..Redbad6

10-12-2017

Een wit wereldje en in het donker geeft dit het erf een mysterieuze uitstraling. Ongetwijfeld zal in de IJzertijd nu in de boerderij een ‘behaaglijk vuurtje’  hebben gebrand. En om dat vuurtje zaten dan de bewoners zwijgend in het vlammenspel te turen, hadden ze  het over de dagelijkse bekommeringen of vertelde ze  lang vervlogen verhalen…………..

sneeuw

20-12-2017

Deze dag of beter gezegd deze avond hadden we bezoek  van de Stichting Heidenen van de Lage  Landen. Zo’n 30 bezoekers van deze stichting vierde de ‘midwinter’ op ons erf. HeidenenHelaas laat vergunning technisch geen groter aantal bezoekers toe in onze boerderij. En het was een gezellige avond met ‘vertellingen’ en met muziek, dit alles in een prehistorische setting. Een geslaagde avond en er liggen al plannen om ook in de zomer samen iets te organiseren.

27-12-2017

Het is een traditie geworden om ‘3de Kerstdag’ de poorten van ons erf te openen voor dec2017een winteropenstelling. In de ochtend zag het wat het weer betrof niet rooskleurig uit. Een miezerig regentje voorspelde niet veel goeds. Gelukkig werd het na 10 uur droog. En zo kon om een uur de poort  ‘droog’ geopend worden om het ‘leven in de winter’ te ervaren. Een hele geslaagde dag met veel vrijwilligers. Maar liefst zo’n 170 bezoekers mochten we verwelkomen waaronder natuurlijk ook weer veel gezinnen met jonge kinderen. De poort is nu weer dicht, en we gaan ons weer verder opmaken voor het seizoen 2018.

31-12-2018

Langzaam tikken de laatste uren van dit jaar richting het nieuwe jaar. Een nieuw jaar, met nieuwe voornemens, nieuwe kansen, nieuwe ideeën en noem al die dingen maar op. hazelaarDe hazelaar staat al in bloei met daarachter onze boerderij. De boerderij die zoveel vrijwilligers ruimte biedt om hun hobby uit te oefenen en die zoveel schoolkinderen en bezoekers weet te ‘bekoren’. Een nieuw jaar waarin veel staat te gebeuren, groot onderhoud aan de boerderij dat de nodige tijd en energie zal gaan kosten. En ja misschien ook al een voorzichtige onderzoek naar een nieuw entreegebouw. De IJzertijdboerderij hopelijk is het net als die hazelaar die nu bloeit om volgend jaar zijn vruchten af te geven. Plannen worden gemaakt voor het nieuw jaar om weer te ‘bloeien’ voor ons zelf maar ook hopelijk voor de vele bezoekers die we hopen te mogen ontvangen……….een ‘bloeiend’ 2018 toegewenst.

08-01-2018

Het begin is gemaakt, grote restauratie aan de boerderij. Een werkje dat de nodige tijd zal gaan vergen. Alle dakvoetpalen en wandpalen worden vervangen voor een restauratieduurzamere houtsoort.   Want één ding mag duidelijk zijn er is een heel groot verschil tussen inlandse eik en  de Amerikaanse eik wat betreft de duurzaamheid. Maar wij gaan dit keer nog verder en we gebruiken de beste houtsoort voor dit werkje, namelijk acacia hout oké het is een houtsoort die hier in de ijzertijd nog niet voorkwam maar we gaan nu IMG_1411.JPGvoor duurzaamheid en waarschijnlijk dat het de bezoekers ook helemaal niet opvalt. Helaas hangt hier ook een prijskaartje aan maar hopelijk kunnen we nu voor tientallen jaren vooruit. Dus eerst vlak voor vlak slopen, en ja wij doen ook aan recyclen dus de leem van deze wanden gaan weer gebruikt worden voor de nieuwe wanden. Een werkje dat waarschijnlijk toch wel zo’n 2 jaartjes kan gaan duren. Maar we proberen ook in het seizoen om de bezoekers actief mee te laten ‘lemen’ van de wanden.  Afgelopen vrijdag is dus het hout op het erf gebracht. En nee dit met os en kar zoals het waarschijnlijk in de IJzertijd zou zijn gegaan, maar met modern materiaal. Wij kunnen in ieder geval nu vooruit met het grote onderhoud.

26-02-2018

‘Hartje winter’ wanneer we het eigenlijk niet kunnen gebruiken. Het lemen van de wanden van de boerderij is stil komen te vallen. Maar er valt uiteraard altijd wel wat te archeodoen op het erf. Momenteel zijn we een vracht wilg aan het ‘schonen’. De dunnere takken gaan we gebruiken voor vlechtwerk van de wanden in de boerderij en het dikkere zal verzagen worden tot stookhout. Al het kleine afval beland op de hout rillen. En al zit de vorst in de grond ook het archeoveldje wordt onderhanden genomen om volgend seizoen door vele kinderhandjes weer ontdekt te gaan worden.

 

Geplaatst in Uncategorized, van maand tot maand 2017-2018 | 2 reacties

Houten dakpannen (leien) maken met een froe of kloofmes

Aangenomen wordt dat ook al in de IJzertijd daken bedekt werden met houten dakpannen. Het leggen van deze dakpannen vergt een bepaald inzicht maar daarover later meer.  Een OLYMPUS DIGITAL CAMERAhandig  gereedschap om deze dakpannen te maken is de froe. Het is een soort lang mes met hieraan een verticale handvat dat uitermate geschikt is om hout te kloven of om dakspanen/pannen te maken. Tegenwoordig zijn deze pannen in de handel te verkrijgen maar uiteraard is het altijd leuker en goedkoper om ze zelf te vervaardigen als we tenminste aan hout kunnen komen. Spar is misschien hiervoor wel het meeste geschikte houtsoort gezien de kwaliteit en duurzaamheid en prijsverhouding. Een houten dak hiervan gaat tientallen jaren mee dus de eerste jaren hebben we er zeker geen omkijken na. We gaan er vanuit dat de pannen een lengte hebben van ongeveer 6o cm en een dikte van ongeveer 1 cm. De breedte is geheel afhankelijk van de diameter van de gebruikte stam, maar smaller dan 12 cm moeten we de dakpannen voor het goed zijn OLYMPUS DIGITAL CAMERAtoch niet gebruiken. Hoe groter dus de diameter van de boom hoe breder we de dakpannen kunnen maken. Eerste handeling is het zagen van de stam in ongeveer 60 cm moten. Dit blok wordt dan met de froe door midden gekliefd. De helft hiervan wordt ook weer door midden gekliefd. Wat dan overblijft heeft de vorm van een taartpunt, waarvan de punt nu wordt afgeslaan. (zo’n 1.5 cm) Van het over gebleven blok slaan we een stuk af van zo’n 7 cm. Dit stuk wordt dan ook weer door midden geslaan en dit herhalen we dan nog een keer. De dakpannen worden nu op een werkpaard eventueel met een haalmes wat bijgewerkt om ze wat vlakker en gladder te krijgen. Dit wordt slecht maar op één kant uitgevoerd. Deze bewerkte kant komt vormt straks de onderkant van het dak. Gedachte hier achter is o.a. dat de onbewerkte kant een langere ‘levensduur’ heeft omdat froe-3de houtnerven niet beschadigd zijn zodat het water dus makkelijker afvloeit. In de dakpannen worden nu gaten geboord waardoor in een later stadium een tapse houten pen (bijv van hazelaar) in wordt geslaan. Let wel op dat deze goed vast zit want door krimpen en uitzetten kan er wel eens speling opkomen waardoor deze later loslaten. De dakpannen kun nu gelegd gaan worden op een raamwerk waarvan de latten (takken) zo’n 20 cm uit elkaar liggen. Begin aan de onderkant en deze laag moet tenminste 2 laags gedekt worden. Leg altijd de dikste kant naar onderen. Houdt ook een paar millimeters onderling afstand zodat de dakpannen kunnen ‘uitzetten’. Als de onderste laag gedekt is kunnen we de 2de laag gaan dekken. Deze laag komt zo’n 20 cm vanaf de onderkant van de eerste laag te leggen. En wordt op de zelfde manier gedekt. Let froe-4wel op dat de naden niet in elkaars verlengde liggen, mooiste is natuurlijk dat deze ongeveer in het midden van de eerste laag ligt.  De volgende laag komt ook weer 20 cm vanaf de onderkant van de 2de laag te leggen. Zo ontstaat dus een 3 laags gedekt dak. Een echt duurzaam dak kan ook van eikenhout worden gemaakt. (uiteraard ook van noten maar die stonden hier nog niet in de IJzertijd) Als we van deze eiken ook nog het zachtere spinhout verwijderen dan is zo’n dak haast onverslijtbaar.

Geplaatst in Houten dakpannen (leien) maken met een froe of kloofmes, Uncategorized | Een reactie plaatsen